עורך דין תביעה ייצוגית

עורך דין תביעה ייצוגית
עורך דין תביעה ייצוגית

משרד עורך דין תביעה ייצוגית טלי לופו ושרון ענבר- פדלון

עורך דין תביעה ייצוגית : עורך דין תביעה ייצוגית טלי לופו ושרון ענבר פדלון, בעלות ותק של כעשור בתחום הדינמי של תובענות ייצוגיות כאשר בידיהן המשאבים האנושיים, הכלכליים והמנהליים הנדרשים לטיפול בהליכים אלו. במהלך השנים ייצגו עורכות הדין טלי לופו ושרון ענבר- פדלון מאות לקוחות בהליכים מורכבים כנגד התאגידים הגדולים במשק, תוך שהן מסייעות לאותם לקוחות לקבל פיצוי/ גמול מיוחד לשביעות רצונם, זאת לצד החזרת ממון רב לקבוצה המיוצגת. הצלחותיהן של עו”ד לופו- פדלון הינן מוכחות בתחום זה.   

תפקידו של עורך דין תביעה ייצוגית

עורך דין תביעה ייצוגית המייצג את חברי הקבוצה הנפגעת, חייב להיות מנוסה ומעודכן בחוקים, תקנות והנהלים הספציפיים בתחום, כאשר ידע משפטי והיכרות רוחב עם אותם כללים, הינם חשובים ביותר לסיכויי ההצלחה של תביעה ייצוגית אסור לשכוח כי מדובר בהליך מורכב, הדורש צוות מיומן, משאבים עצומים, מיומנות של ליטיגציה, ניהול מו”מ מורכבים, תקשורת, ומעל הכל שורה לא מבוטלת של הצלחות עבור לקוחות המשרד.     

מהי תביעה ייצוגית

הסוג הנפוץ ביותר של תביעות, הוא בדרך כלל תביעות המוגשות על ידי אדם פרטי אשר נפגע ממעשה או עוולה. הפגיעה ממנה סובל אותו אדם, הינה על- פי רוב ייחודית לו, כאשר הסעד אשר אותו אדם מחפש הוא ספציפי. אולם, לעיתים, קיים מספר רב של אנשים הנתקלים באותה בעיה משפטית, ומכיוון שהעובדות ותוצאות הפגיעה כה דומות, ניתן להגיש את כל התביעות הספציפיות הללו כ תביעה ייצוגית אחת, אשר יעילה יותר לדיון מאשר דיון בכל תביעה ותביעה. נוסף על כך, כאשר נגרם ליחיד נזק כלכלי קטן אשר בגינו ועל פניו, נראה כי לא יהיה לאדם משתלם לתובע תביעה אישית רגילה, יכול הוא לייצג קבוצת תובעים ולתבוע בשמם את הנזק המצטבר במסגרת תביעה ייצוגית, אשר לעיתים יכול להגיע לסכומים משמעותיים ומהותיים. אותו תובע ייצוגי יהא זכאי בבוא העת לגמול מיוחד אשר יתקבל באישור בית- המשפט כך גם עורך דין תביעה ייצוגית. 

מדוע כדאי להיעזר בשירותיו של עורך דין תביעה ייצוגית- גמול לתובע- מה אקבל?

בדברי ההסבר של חוק תובענות ייצוגיות, נרשם כי המחוקק ביקש לקדם תובענות ייצוגיות ראויות, תוך התמודדות עם הסיכון לניצול מכשיר התובענות הייצוגיות לעשיית רווח בלא שתושג תועלת ציבורית. זאת אומרת, אם אדם אשר נפגע מהפרתו של הדין, יצליח להוכיח לבית- המשפט כי תביעתו אכן הביאה לתועלת ציבורית וכי באמצעותו הושגה אכיפת הדין- יהיה הוא זכאי לגמול מיוחד בשל השקעת המאמץ המיוחד עבור הקבוצה כולה. ראוי להדגיש, כי באם אותו אדם ישכיל להשתמש בשירותיו של עורך דין תביעה ייצוגית מנוסה, כך סיכוייו לקבל גמול מיוחד גבוה, יהיו גבוהים יותר. 

את התנאים לקבלת גמול לתובע מייצג, ניתן למצוא בסעיף 22 לחוק, כאשר בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט בשיקולים הבאים (שיקולי תשומה, תפוקה ותועלת ציבורית):

* הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה- מדובר בשיקולי תשומה הנוגעים לעלויות ולסיכון שנטל על עצמו התובע כגון טרחה, סיכון, הוצאות ומורכבות ההליך. 

* התועלת שהביאה תביעה ייצוגית לחברי הקבוצה- מדובר בשיקולי תפוקה לקבוצה המיוצגת, דהיינו שיקולים הנוגעים לתועלת שהביאה התובענה לקבוצה. 

*מידת החשיבות הציבורית של תביעה הייצוגית- שיקולים אלו נוגעים לרצון לעודד הגשת תובענות שתועלתן הציבורית גדולה יותר. 

פניה לעורך דין תביעה ייצוגית עשויה למקסם את הצלחתכם בהליך. על- כן מומלץ לפנות למשרדנו המתמחה בהגשת תביעה ייצוגית|תביעות ייצוגיות- משרד עורכי דין לופו ענבר- פדלון