אגרה תביעה ייצוגית

אגרה תביעה ייצוגית
אגרה תביעה ייצוגית

אגרה תביעה ייצוגית

כמה עולה להגיש תביעה ייצוגית

מהי אגרה תביעה ייצוגית, כלומר כמה עולה להגיש תביעה ייצוגית? 

רבים שואלים את משרדנו בתקופה האחרונה מהו סכום אגרה תביעה ייצוגית אותו יש לשלם במעמד פתיחת תובענה ייצוגית, אז נסביר.

תשלום אגרה תביעה ייצוגית וחלוקתה לפעימות תתבצע באופן הבא:

אגרה תביעה ייצוגית בבית משפט השלום- סה”כ תשלום של 8,000 ₪. כאשר עם הגשת בקשת האישור ישולם סכום של 3,000 ₪ ובהמשכו של ההליך ישולם סך של 5,000 ₪.

אגרה תביעה ייצוגית בבית המשפט המחוזי- סה”כ תשלום של 16,000 ₪. כאשר עם הגשת בקשת האישור ישולם סכום של 5,500 ₪ ובהמשכו של ההליך ישולם סך של 10,500 ₪.

בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקפן תקנות הקובעות אגרה תביעה ייצוגית

בדברי ההסבר לתקנות, נרשם כי מטרתה של אגרה תביעה ייצוגית הינה לעודד הגשת תובענות ייצוגיות ראויות ומבוססות עילה, תוך צמצום תובענות הסרק המוגשות לבית- המשפט.

התקנת אגרה תביעה ייצגוית החלה כתוצאה מיוזמה של שרת המשפטים איילת שקד, אשר פעלה בנושא זה באופן תקיף. 

הסכומים שהועלו תחילה על- ידי השרה היו גבוהים בהרבה מן הסכומים אשר לבסוף נקבעו. 

אלו המתנגדים להטלת אגרה תביעה ייצוגית סבורים כי מהלך זה יביא להפחתה ניכרת בהגשת תובענות ייצוגיות מוצדקות אשר יביא לפגיעה בתמריץ הכלכלי להגשתן, כאשר דרך המלך להתמודדות עם תביעות סרק היא באמצעות הטלת הוצאות על תובעים אשר תביעתם אינה ראויה. 

מנגד, אלו המצדדים בהטלת אגרה תביעה ייצוגית גורסים כי עשרות תובענות סרק אשר מסתיימות בלא דבר, משיתות על הנתבעות/ בתי העסק עלויות בלתי סבירות ופגיעה תדמיתית קשה המרחפת מעליהם כל עוד מתנהלת נגדם תביעה ייצוגית. 

השופט איתן אורנשטיין, נשיא בית- המשפט המחוזי בתל- אביב קבע כי:

 “יש מקום לבחון הצבת בלמים ראויים שימנעו הגשת תביעות ייצוגיות שהן תביעות סרק כמו גם תביעות מופרזות”

כיום, קיימת עתירה תלויה ועומדת לפני דיון בבג”צ בגין האגרות, לפיה נטען כי הטלת אגרה תביעה ייצוגית בסכומים כה גבוהים תנמיך את עבודתם של שומרי הסף וכי הגשת תביעה ייצוגית תישמר רק לאלה שידם משגת. 

לפניה בעניין אגרה או תביעה ייצוגית|תביעות ייצוגיות- משרד עורכי דין לופו ענבר- פדלון אנא פנה אלינו