תביעה ייצוגית הגנת הצרכן

אישה עורכת קניות כשבידה שקיות מותגים
תביעה ייצוגית הגנת הצרכן

תביעה ייצוגית הגנת הצרכן

דיני הצרכנות

תביעה ייצוגית הגנת הצרכן: תחום דיני הצרכנות הוא ענף משפטי רב גוני, אשר תפס תאוצה בשנים האחרונות, בפרט לאור ההשקפה וההבנה כי זכויותיו של הצרכן ראויות להגנה, קידום ויישום.

עם התפתחות  העולם המערבי וריבויים של נותני השירותים ותחומי עיסוק טכנולוגיים מסחריים וקמעונאים שונים, ניכרת בהתאמה עלייה מדאיגה בריבויין של העוולות הצרכניות.

הנחת היסוד הראשונה  לפני שמגישים תביעה ייצוגית הגנת הצרכן באמצעות עורך דין תביעה ייצוגית, הנה שבגלל שאנו עוסקים במערכת יחסים בלתי שוויונית מראש, ישנו צורך חברתי וכלכלי לאזן את הפערים באמצעות חקיקה  רגולציה ואכיפה ובאמצעות תביעות אזרחיות שעניינן יחסים בין צרכן לעוסק.

בין היתר ניתן גם להגיש תביעה ייצוגית הגנת הצרכן ואכיפת הדין, תביעות עקב הטעיית צרכן, תביעות להפסקת עוולה מצד עוסק וכיוצב’.

בראייה רחבה של מהות הדברים, יצוין, כי בדו”ח לשנת 2015-2016 של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נאמר כי ארגון הצרכנים הבינלאומי Consumers international, שישראל חברה בו, הגדיר את זכויות הצרכנים כמטרה לקדמם וליישמם.

מגילת הזכויות של הצרכן (כפי שאושרה על ידי האום) כוללת 7 זכויות יסודיות כלהלן:

הזכות לסיפוק צרכים בסיסיים- מצרכי מזון בסיסיים, ביגוד קורת גג, חינוך והגיינה.

הזכות לבטיחות- הגנה מפני מוצרים והליכי ייצור שונים, מתן מענה לאינטרסים ארוכי טווח של הצרכן ולדרישותיו המיידיות.

הזכות למידע- שכות המקנה לצרכן לקבל מידע מפורט הדרוש לו לשם החלטה מתוך ידיעה של הנתונים המלאים הדרושים לכך, מתן מידע מירבי ומעודכן בין בפרסום מסחרי ובין באריזת המוצר, הצגת המחיר או “בכל דרך אחרת”.

כמו- כן, לצרכן זכות יסוד להיות מוגן מפני הטעיה ואו פרסום חלקי. 

הזכות לבחירה- גישה חופשית למוצרים ללא הפלייה על רקע מגדר, דת והשקפת עולם. במקרה של מונופולים, הצרכן חייב לזכות באיכות מתקבלת על הדעת בשרות מהיר, במחיר סביר, כאשר תחרות היא לב ליבה של צרכנות טובה.

הזכות להישמע– זכויות הצרכנים צריכות להילקח בחשבון בניסוח ובביצוע מדיניות כלכלית כוללת. הצרכנים צריכים להיות מיוצגים הן בגופים ממלכתיים והן באמצעות גופים פרטיים ואכיפת זכויות על- ידי הפרט.

זכויות אילו- אושרו עוד בשנת 1985 על ידי האו”ם, ולצדן קיימת במדינת ישראל מערכת צרכנית רגולטורית שלמה, על- מנת לענות על הצורך החברתי “לקדם וליישם” חוקים ודינים אילו.

תביעות ייצוגיות מכוח חוק הגנת הצרכן, החלו לראשונה בעקבות תיקון לחוק הגנת הצרכן בשנת 1994, לפיו  הוספו הוראות חוק ספציפיות אשר בגינן ניתן להגיש תביעה ייצוגית הגנת הצרכן. 

לאחר חקיקת חוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו- 2006, ניתן להגיש תביעה ייצוגית בעניינים שבין צרכן לקוח כפי ההגדרה המנויה בחוק הגנת הצרכן. 

להגשת תביעה ייצוגית הגנת הצרכן, שבין צרכן לעוסק או בכל תביעה ייצוגית|תביעות ייצוגיות- משרד עורכי דין לופו ענבר- פדלון אנא פנה אלינו