חדשות ייצוגיות

חדשות ייצוגיות

אם הנך מעוניין להגיש תביעה ייצוגית בעניינים המפורטים מטה, מומלץ ליצור קשר עם משרדנו

עורכי דין לופו- ענבר פדלון עורכי דין לופו- ענבר פדלון עורכי דין לופו- ענבר פדלון

הדרת נשים

תחנת הרדיו החרדית תפצה במליון ש"ח על הפגיעה שבהדרת 51% מן האוכלוסייה, דהיינו ציבור הנשים. בית- המשפט המחוזי ואף בית משפט העליון קבע כי הפגיעה הכרוכה בהדרת נשים לא רק שמפירה את עידוד הפלורליזם כפי שמופיע ברישיונות המוענקים לערוצי טלוייזיה ורדיו ייחודיים, לשמיעה ולהשמעה של מגוון הדעות וקבוצות האוכלוסיה, אלא אף משפיעה על השקפת העולם המכוננת אותה- מבחינת כלל המאזינים של תחנת הרדיו, נשים כגברים, ולא מן הנמנע שישנן השלכות נרחבות יותר. בית- המשפט המחוזי סבר כי היתרונות שבניהול התובענה כייצוגית עולים על החסרונות ואישר אותה בגין הפליה מגדרית בלתי חוקית על בסיס מדיניות מוצהרת ולא על רקע מקרים פרטניים

תביעה ייצוגית הדרת נשים

תביעה ייצוגית אלטרוקסין (בלוטת התריס)

ביום 23.11.17 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשת לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית ת"צ 22182-10-11 רונית פלג ואח' נ' פריגו ישראל סוכניו בע"מ, וזאת בעקבות שינוי הפורמולה של תרופת האלטרוקסין.  בהתאם להסכם הפשרה, ישולם סכום של 47,404,500 ₪ שיועבר כפיצוי לחברי הקבוצה אשר סבלו מכאב וסבל לאחר נטילת הפורמולה החדשה בישראל ואשר יימצאו זכאים לקבלת פיצוי בהתאם להוראות הסכם הפשרה. כמו- כן, ינתן סכום של 5.2 מיליון ₪ כולל מע"מ שיועבר כתרומה לציבור למטרות שעניינן שיפור הטיפול והמעקב אחרי חולים בתחום האנדוקרינולוגיה וסכום שישולם כתשלום עבור עלויות הקמת ותפעול מנגנון פיצוי חברי הקבוצה.

תביעה ייצוגית אלטרוקסין

תביעה ייצוגית אל על

ביום

25.6.18 הוגשה לבית המשפט המחוזי, בקשה לאישור הסדר פשרה בת"צ 21074-04-14.טענת המבקש היא כי ברכישת כרטיסי טיסה של אל על באמצעות אתר האינטרנט של אל על מוצגים במעמד המכירה תנאי ביטול ושינוי הכרטיס (בתקופה שלאחר חלוף זכות הביטול מכוח חוק הגנת הצרכן) באופן מטעה וכן כי אל – על איננה שולחת את פרטי הביטול והשינוי ללקוח גם לאחר רכישת הכרטיס. במסגרת הסדר הפשרה אל על תעניק לחברי הקבוצה פיצוי כספי בסך של 2,400,000 ₪, כמו- כן, אל על תעניק הנחה בשיעור 100% מדמי שינוי כרטיס, בסך כולל של 2,470,000 ₪. ההנחה תוענק לנוסעים אשר רכשו כרטיסי טיסה במכירה ישירה וביקשו לשנות את כרטיס הטיסה באמצעות המוקד הטלפוני שלה.

תביעה ייצוגית אל על

תביעה ייצוגית פרטנר

ביום 25.2.18 הוגשה לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור הסדר פשרה בגין גביית תשלום דמי קישור גומלין עבור הודעת SMS אשר נשלחת ממנוי מפעילי תקשורת לבזק. טענת המבקשת היא כי התעריף שבזק גובה בגין קישור גומלין להודעה הנשלחת ממפעילי תקשורת אחרים ובכללן פרטנר הוא בלתי סביר. כן היות ופרטנר לא חלקה על דרישת התשלום של בזק ולא פנתה בעניין זה לשר התקשורת – אין היא זכאית לגבות לגבות תעריף זה ממנוייה ובפרט המנויים שבתוכנית מסוג "ללא הגבלה". במסגרת ההסדר נקבע כי פרטנר תשיב לחברי הקבוצה 40% מהתשלום שנגבה מהם בגין קישור גומלין בשל משלוח הודעות SMS לבקש, על כל הודעה שנשלחה עד ליום 27.6.16.

תביעה ייצוגית פרטנר

תביעה ייצוגית בזק

בתאריך 25/08/18 הוגשה לבית המשפט המחוזי בקשה לאשר הסדר פשרה (ת"צ 8726-09-15) נגד חברת בזק. התובענה עוסקת, בטענות לפיהן חברת בזק גבתה תשלום בגין שירות מודיעין 144 גם במקרים בהם ניתן מספר מנותק זמנית של מנוי חברת בזק וגם כאשר ניתן מספר מנותק באמצעות חיפוש אשר בוצע שלא באמצעות מאגר המידע של חברת בזק ("חיפוש מורחב"). במסגרת הסכם פשרה אשר הושג בין הצדדים, בזק חדלה מביצוע "חיפוש מורחב", ובמסגרת ההסדר חדלה בזק ממסירת מספרים מנותקים זמנית. סכום יבוצע באמצעות ממונה בית המשפט, של הסכום שנגבה בגין המספרים המנותקים זמנית ובגין החיפוש המורחב. כן, תבוצע השבה בשיעור של 70% מהסכום שייקבע בגין המספרים המנותקים זמנית ושיעור של 50% בגין החיפוש המורחב. ההשבה תבוצע בסדרך של אי תשלום בגין פניות של לקוחות למודיעין 144 בגין מספר פניות בהתאמה לסכום הפשרה. על ביצוע החישובים וההסדר יפקח ממונה מטעם בית- המשפט.

תביעה ייצוגית בזק

תביעה ייצוגית גרופון

ביום 1.6.18 אישור בית המשפט המחוזי הסדר פשרה בעניין גורפון. הטענה אשר בבסיס הבקשה היא כי גרופון הציגה באתר האינטרנט שלה מחיר של "שווי מוצר" ו"שווי הנחה" בעסקה לרכישת שובר אולם התברר למבקשים כי מחירים אלה אינם משקפים את השווי של המוצר באתר בית העסק הרלבנטי. לטענת המבקשת גרופון בצעה הטעייה לפי חוק הגנת הצרכן. במסגרת ההסדר אשר הוגש, גרופון תעניק פיצוי בסך 100 ₪ קרדיט למימוש אצלה לכל לחבר קבוצה שקיבל הודעת קרדיט וימלא את כל הפרטים המופיעים בדף שיופיע על המסך. מדובר בקבוצת תובעים אשר מימשו קופון ללינה בצימר או במלון בישראל והסתמכו על המחיר הקטלוגי שהוצג בעסקה.

תביעה ייצוגית גרופון

תביעה ייצוגית לאומי קארד

ביום 20.3.18 בית המשפט המחוזי החליט לאשר כתובענה ייצוגית תובענה כנגד חברת לאומי קארד. התובע טען כי לאומי קארד הפרה את חובת היידוע אודות ייקור עמלת הסליקה.הקבוצה המיוצגת הנה כל בית עסק אשר התקשר עם לאומי קארד וביום 05/15 הועלתה לו עמלת הסליקה מבלי שנתן את הסכמתו המפורשת לכך לפני השינוי. הסעדים אשר התבקשו במסגרת הבקשה הם צווים המחייבים את לאומי קארד להודיע על כל שינוי עתידי בעמלת הסליקה במסגרת הודעה נפרדת לדף פירוט החיובים וצו המורה על השבת הסכומים שנגבו ביתר.

תביעה ייצוגית לאומי קארד

תביעה ייצוגית סלקום

ביום 24.7.18 אישר בית המשפט המחוזי הסדר פשרה לפי הטענה כי חברי הקבוצה סבלו מקשיי שליטה ברשת דור 2 וכי סלקום הפרה סעיף ברישיונה לפיו כמות השיחות הנופלות לא תעלה על 2%. לפי הסדר הפשרה סלקום תשלם פיצוי של 585,832 ₪ לפי נוסחה שנקבעה בהסדר.


תביעה ייצוגית סלקום

תביעה ייצוגיות רמי לוי

ביום 29.8.17 אשר בית המשפט המחוזי בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת ת"צ 38838-08-15 בגין תכונותיהן של שקיות פלסטיק המשווקת תחת "המותג" והמיוצרות בטכנולוגית האוקסו ואשר על גבי אריזתן צוין כי הן שקיות מתכלות וידידותיות לסביבה. אולם שקיות אלו אינן עומדות בתנאי הכיתוב המופיע על גבי האריזה, מאחר ושקיות האוקסו משווקות באופן אסור כבעלות "תו ירוק של מכון התקנים הישראלי" ללא רשות מכון התקנים וכי שיווק השקיות כבעלות תו "מגן דוד ירוק שוחרי איכות הסביבה" או כבעלות תו ירוק הינו אסור ומטעה. במסגרת ההסדר רמי לוי יחד עם המרכולים הנמנים תחת הרשת הרביעית (סופר דוש, ויקטורי, כהן מחסני השוק, ספיר דן קמעונאות ואח' יעניקו סעד לציבור בשווי כולל של 250,000 ₪.

תביעה ייצוגית רמי לוי

תביעה ייצוגית סמסונג

ביום 18.9.17 אישר בית המשפט המחוזי הסדר פשרה בת"צ 44632-06-14. בבקשת האישור נטען כי התרחש סימפטום רוחבי במכשירי הטלפון הנייד של סמסונג מסוג גלקסי S3 ומכשירי הטאבלט מסוג NOTE 2, אשר מיוצרים על ידי סמסונג, סימפטום זה גרם למכשירים להיכבות באופן פתאומי ובאופן שאינו מאפשר להדליקם שוב. במסגרת ההסדר סמסונג תעמיד פיצוי בשווי של 218,400 ₪.

תביעה ייצוגית סמסונג

תביעה ייצוגית הוט

ביום 7.1.17 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה בת"צ 50462-11-13, לפי הטענה כי הוט נוהגת בפרקטיקת הטרדה באינספור שיחות טלפון חוזרות, בכמות ובתדירות גבוהה נגד לקוחות פוטנצייאלים, גם כאשר הצד השני מבהיר להוט כי הוא אינו מעוניין בשירותיה. במסגרת ההסדר הוסכם כי הוט תעביר סך של 2,500,000 ₪ לקרן לניהול וחלוקת כספים בתביעות ייצוגיות אשר ייעדו יהיה קשור להגנת הצרכן. כמו- כן, הוט השקיעה 1,000,000 ₪ במערכות ופעולות בקרה ופיקוח ותרים תרומה קהילתית לעובדיה.

תביעה ייצוגית הוט

תביעה ייצוגית פלאפון

ביום 18.6.18 אישר בית- המשפט המחוזי פשרה בעניין שיגור מסרונים פרסומיים של חברת פלאפון אל נמנעים שאינם לקוחות ללא הסכמה לכך. במסגרת ההסדר התחייבה פלאפון לנקוט פעולות לצמצום מקסימילי של הסיכוי לשיגור מסרונים פרסומיים מטעמה ובנוסף תתרום לציבור סך של 400,000 ₪.

תביעה ייצוגית פלאפון